Liên hệ – 0906 997 658 – Mail: hl0906997658@gmail.com

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ CẠNH TRANH – HẬU MÃI CHU ĐÁO

PLC Shihlin AX0N-60MR-ES, AX0N-32MR-ES, AX0N-8EX-ES, AX1N-60MR-ES, AX1N-40MR-ES, AX2N-8EX-ES, AX2N-16EYR-ES Tháng Mười 29, 2014

Filed under: PLC shihlin — dientunambac @ 9:55 sáng

AX0N AX0N-8EYR AX0N-16EX-ES AX0N-24mr AX0N-32MR ax1n AX1N-24MR-ES AX1N-40MR AX1N-40MT AX1S-20MR-ES

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI PLC SHIHLIN TẠI VIỆT NAM.

* Model sản phẩm.

AX0N-8EX-ES,

AX0N-8ER-ES,

AX0N-8EYR-ES,

AX0N-16EX-ES,

AX0N-16ER-ES,

X0N-16EYR-ES,

AX0N-24MR-ES

AX0N-32MR-ES

AX0N-24MT-ES

AX0N-32MT-ES

AX0N-60MR-ES

AX0N-60MR-ES

AX2N-8EX-ES,

AX2N-8ER-ES,

AX2N-8EYR-ES,

AX2N-16EX-ES,

AX2N-16ER-ES,

AX2N-16EYR-ES,

AX1N-24MR-ES

AX1N-32MR-ES

AX1N-24MT-ES

AX1N-32MT-ES

AX1N-60MR-ES

AX1N-60MR-ES

…….

Advertisements
 

PLC Fatek FBs 24MCR2-AC | FBs 24MCT2-AC |FBs 32MCT2 -AC |FBs 32MCR2 -AC |FBs 32MAR2 -AC | FBs 32MAT2 -AC |FBs-32MNT2 -AC |FBS-40MAR2 AC | FBS-40MCR2 -AC | FBS-40MCT2 -AC |FBs-60MCR2-AC |FBs-60MCT2-AC |FBs60MAR2-AC Tháng Tám 28, 2014

B1 20MT25-D24
FBS:24MAR2-AC
FBS: 24XYR-AC
FBS: 24XYR
B1 24MT-25AC
B1 24MT25-D24
B1 24MR2-D24
FATEK :FBs 24MCR2-AC
FATEK :FBs 24MCT2-AC
FATEK :FBs 32MCT2 -AC
FATEK :FBs 32MCR2 -AC
FATEK :FBs 32MAR2 -AC
FATEK :FBs 32MAT2 -AC
FATEK :FBs 32MNT2 -AC
FATEK :FBS 40MAR2 AC
FATEK :FBS 40MCR2 -AC
FATEK :FBS 40MCT2 -AC
FATEK :FBS 60MCR2-AC
FATEK :FBS 60MCT2-AC
FATEK :FBS 60MAR2-AC

02 03 04 4ede3c69824c723d01d0d3c370eec5ca 05 b1-b2 B1-L2A1D Fatek_FBs_60EA_plc_002 Fatek_plc_FBs_RTD6_002 Fatek_plc_FBs_TC16 Fatek-PLC-FBS FBE-40MCT fbs FBs-6AD FBs-14MA FBs-32MC FBs-CMGSM

 

PLC Mitsubishi : FX1N-60MR | FX1N-40MR|FX1N-40MT |FX1N-24MR|FX1N-14MT

Filed under: PLC Mitsubishi — dientunambac @ 3:33 chiều
Tags:
FX 1N 60MR ES/UL
FX 1N 40MR 001
FX 1N 40MR ES/UL
FX 1N 40MT ES/UL
FX 1S 30MR ES/UL
FX 1S 30MR 001
FX 1N 24MR ES/UL
FX 1N 24MT 001
FX 1S 20MR ES/UL
FX 1S 14MT 001
FX 1S 14MR ES/UL
FX 1N 14MT 001
FX 1S 10MR ES/UL
FX 2N 16EX
FX 2N 16EYR
FX 2N 8EYR
FX 2N 8EX
FX 2N-4DA
FX 2N-4AD
FX 2N 1PG-E
FX 2N-2DA
FX 2N 2AD
FX 1N 232 BD
FX 1N 485 BD
FX 3GA 24MR CM

FX3G-24MR-A FX2N-16EYR FX2N-8EYR FX2N-8EX FX2N-4DA FX2N-4AD FX2N-2DA FX1N-40M FX1N-60MR FX1N-60MR-ES FX1S-10M FX1S-20M FX1N-14M FX1N-24MR

 

PLC Liyan Các loại : EX-1N-32MT | EX-1N-32MR| EX1N-32ER |EX0N-32MR| EX1N-24MR |EX1N-24MT| EX0N-16MR|EX1N-16MR| EX1N-16EYT| EX 1N 16EX EX 1N 16ER EX 1N 16EYR, EX1N-14MT

Tải tài liệu liyan plc: http://vi.scribd.com/doc/221686827/Tai-li%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-PLC-Liyan-Liyan-PLC-Manual

EX 1N 32MT
EX 1N 32MR
EX 1N 32ER
EX 0N 32MR
EX 1N 24MR
EX 1N 24MT
EX 0N 16MR
EX 1N 16MR
EX 1N 16EYT
EX 1N 16EX
EX 1N 16ER
EX 1N 16EYR
EX 1N 14MT
EX 1N 8AD
EX 1N 8TC
EX 1S 8ER
EX 1S 8EYT
EX 1S 8EYR
EX 1S 8EX
EX 1N 4AD
EX 1N 4TC
EX 1S 2TC
EX 1N 2PT
EX 1N 2PG
EX 1N 2LD
EX 1N 2DA
EX 1S 2AD
EX 1S 2LD
EX 1N CTOL
EX 1N LTOC
EX RM0808R
EX 485LNK
EX 485PD
DC 2N 16MR
J22A32MT
EX 18050265
EP 1N 314T
EX 232 BD(RS)

 

 

2012-10-24-278 396a6a387fd1527b0f572c8899cc79b7 60mr 32mt 16EX 2n24mr 2da

 

Tài liệu full màn hình cho Pro-face GP2500-TC41-24V, GP2500-SC41-24V, GP2501-TC11, GP2501-SC11,GP2600-TC41-24V,

Filed under: Màn Hình Pro-face — dientunambac @ 2:28 chiều
Tags: , , , ,

* Tải tài liệu full tại : http://vi.scribd.com/doc/237946914/Pro-face-GP2400-manual-GP2500-Manual-GP2600-manual

* Dòng pro-face gp2000 loại 10.4″  đã ngưng sản xuất:

+  GP2500-TC11

+ GP2500-TC41-24V

+ GP2500-SC41-24V

+ GP2500-LG41-24V

+ GP2501-TC11

+ GP2501-SC11

+GP2501-LG41-24V

* Dòng pro-face gp2000 loại 12.1″  đã ngưng sản xuất:

+  GP2600-TC11

+ GP2600-TC41-24V

+ GP2601-TC41-24V

+ GP2601-TC11

 

GP2500-TC41-24V

GP2500-TC41-24V

GP2500-TC11

GP2500-TC11

GP2500-SC41-24V

GP2501-1 GP2500-SC41-24V

GP2500-LG41-24V ,

GP2500-LG41-24V ,

GP2500-LG41-24V

GP2500-LG41-24V

GP2501-LG41-24V

GP2501-LG41-24V

GP2500-TC11

GP2500-TC11

 

 

Thiết bị dùng trong máy cắt: XC2001, XC2005A, XC2005B, SC2001

Filed under: STEP — dientunambac @ 2:08 chiều
Tags: , , ,

SAM_6981 SAM_6982 step-1-line-xc2005b xc2005b XC

Chuyên phân phối nguyên bộ hoặc bán lẽ.

+ Driver step HB-B3C, HB-B3CE, BJ-B3C..

+ Màn hình XC2001, XC2005A, XC2005B…

+ Motor các loại 35N 50N

+ Buli, Sensor cam, nam châm,…

Link tải tài liệu : http://www.scribd.com/doc/220029071/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-cai-%C4%91%E1%BA%B7t-man-hinh-may-c%E1%BA%AFt-step-XC2001-XC2005A-XC2005B-va-Bi%E1%BA%BFn-T%E1%BA%A7n-LS600-series

 

Thiết bị dùng trong mắt cắt bao bì : HB-B3C, HB-B3CE, BJ-B3C.

Filed under: STEP — dientunambac @ 2:00 chiều
Tags: , ,

step-1-line-xc2005b HB-B3C_3 HB-B3C_2 HB-B3C_1 HB-B3C

 

Chuyên phân phối nguyên bộ hoặc bán lẽ.

+ Driver step HB-B3C, HB-B3CE, BJ-B3C..

+ Màn hình XC2001, XC2005A, XC2005B…

+ Motor các loại 35N 50N

+ Buli, Sensor cam, nam châm,…

Link tải tài liệu : http://www.scribd.com/doc/220029071/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-cai-%C4%91%E1%BA%B7t-man-hinh-may-c%E1%BA%AFt-step-XC2001-XC2005A-XC2005B-va-Bi%E1%BA%BFn-T%E1%BA%A7n-LS600-series